Τελετή ονοματοδότησης της οδού «Ανδρέα Αρτεμίου» – Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, 19:00