Τελετή ονοματοδότησης της οδού «Σωτήρη Αμβροσίου Αχιλλέως», 19/11/2017, (11:00π.μ.)