Τιμητική εκδήλωση για τον χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη με την ευκαιρία της έκδοσης του δίτομου έργου του “Χαμπής ο Χαράκτης”, 8/9/22