Υλοποίηση προγράμματος «ΚτίΖΩ» Υπουργείου Εσωτερικών στους οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων στα όρια του Δήμου Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου, κατόπιν ενημέρωσης από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στις πιο κάτω πολυκατοικίες, για τη συμπερίληψή τους στο Σχέδιο Χορηγιών για τις 358 Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων, πρόγραμμα «ΚτίΖΩ», του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οικισμός Διεύθυνση
Κόκκινες Αφάνειας 12
Λεωφ. Καντάρας 155
Λεωφ. Καντάρας 163
Στρόβολος ΙΙΙ Απελλή 4
Δωδεκανήσου 14
Δωδεκανήσου 16
Δωδεκανήσου 18
Επαμεινώνδα 19
Επαμεινώνδα 21
Ορέστου 2
Ορέστου 4

Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στις πιο πάνω πολυκατοικίες καλούνται σε ενημερωτική συνάντηση στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, την Τετάρτη 12 Απριλίου 2023, στις 17:00, όπου θα παρουσιαστούν λεπτομερώς οι πρόνοιες του Σχεδίου από λειτουργούς του Τμήματος Πολεοδομίας.

Εναλλακτικά, το κοινό μπορεί να αποτείνεται στον τηλεφωνικό αριθμό 22409804 και 22409805 για πληροφορίες ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.moi.gov.cy/ktizo).

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

10 Απριλίου 2023