Υπογραφή συμβολαίου με την εταιρεία Cyfield για την εκτέλεση οδικών έργων

Υπεγράφη τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 συμβόλαιο μεταξύ του Δήμου Στροβόλου και της εταιρείας Cyfield Asphalt Co Ltd, επιτυχόντα προσφοροδότη στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την εκτέλεση οδικών έργων στον Δήμο.

Το συμβόλαιο, ύψους 1.300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, προνοεί εργασίες αφαίρεσης του υφιστάμενου οδοστρώματος και τοποθέτησης νέου σε 36 οδούς στα δημοτικά όρια Στροβόλου, μεταξύ των οποίων και κύριοι οδικοί άξονες, όπως οι οδοί Αρμενίας, Βυζαντίου, Ιφιγενείας και Αρχιεπισκόπου Κυπριανού.

Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

11 Οκτωβρίου 2022