Υποτροφίες σε τελειόφοιτους μαθητές/τριες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 – Frederick University