Ανακοίνωση Δημάρχου Στροβόλου σε σχέση με την απεργία στα συνεργεία συλλογής σκυβάλων του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που υφίστανται στον Τομέα της Καθαριότητας και κυρίως στην  αποκομιδή των σκυβάλων, αποφάσισε την ενίσχυση του Τομέα Καθαριότητας με την παράλληλη αγορά υπηρεσιών και από τον ιδιωτικό τομέα.

Με βάση την απόφαση αυτή ο Δήμος προχώρησε στην προκήρυξη προσφορών για την αγορά υπηρεσιών για ανάθεση μέρους της εργασίας για την αποκομιδή, μεταφορά και απομάκρυνση δημοτικών στερεών απορριμμάτων/σκυβάλων.

Ο Δήμος αντιλαμβάνεται την αγωνία των εργαζομένων στον Τομέα αυτό, αλλά θέλουμε να καταστήσουμε σαφές για μια ακόμη φορά ότι δεν διακυβεύεται καμία θέση εργασίας του υφιστάμενου εργατικού προσωπικού του Δήμου, κάτι που οι Συντεχνίες πολύ καλά γνωρίζουν.

Θεωρούμε λοιπόν, πως η απεργία δεν είναι η λύση στα προβλήματα.  Αντίθετα δημιουργεί αχρείαστες αντιπαραθέσεις και δεν βοηθά τον Δήμο μας.

Στόχος όλων και ιδίως των εργαζομένων και των συντεχνιών πρέπει να είναι το δημόσιο συμφέρον και η κάλυψη των αναγκών των δημοτών.

Αναμένουμε πως οι Συντεχνίες και οι εργαζόμενοι θα στηρίξουν τον Δήμο σε αυτή τους την προσπάθεια για ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες τερματίζοντας την απεργία.