Ανακοίνωση – Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου από την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 θα λειτουργεί εκτός από Παρασκευές και Τρίτες, για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου θα λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 6.00 π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ.

Η πιο πάνω ρύθμιση θα ισχύει για όσο διάστημα θα τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία προνοούν ότι οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν στο 50% της χωρητικότητάς τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου λειτουργεί ακολουθώντας όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και καλεί το κοινό που την επισκέπτεται να είναι προσεκτικό και να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το αρμόδιο Υπουργείο μέτρα. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

13 Ιανουαρίου 2021