Ανακοίνωση – Πλήρωση κενής θέσης Βιβλιοθηκονόμου στον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο πάνω κενής θέσης πρώτου διορισμού.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α8:    €17946, €18823, €19700, €20577, €21454, €22331, €23208, €24085, €24962, €25839, €26716, €27593.

Α10 :  €25112, €26313, €27514, €28715, €29916, €31117, €32318, €33519, €34720.

Α11:   €29684, €30885, €32086, €33287, €34488, €35689, €36890, €38091, €39292.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Βιβλιοθηκονομία ή στην Τεκμηρίωση σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθηκονομία. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
  • Γνώση και ενημερότητα πάνω στην πνευματική/εκδοτική δημιουργία του κυπριακού και του ελληνικού χώρου.
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα, τις ευθύνες και λοιπές λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα  της Δημοκρατίας.

Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου, στο Δημαρχείο Στροβόλου, Λεωφ Στροβόλου 100, Στρόβολος, ή/και στα τηλέφωνα 22470316 και 22470470 (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://www.strovolos.org.cy, στις ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ εδώ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Για την σχετική αίτηση μπορείτε να αποταθείτε εδώ.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
6 Σεπτεμβρίου 2019