Ανακοίνωση Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας σχετικά με τα τέλη αποχετεύσεως για το έτος 2022

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.