ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

Μέσω της πιο κάτω φόρμας μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας για υποβολή αίτησης μείωσης Τελών Φορολογίας για Επαγγελματικά Υποστατικά (Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων/ Επαγγελματικής Άδειας / Άδειας Διατήρησης Επαγγελματικού Υποστατικού) για το έτος 2022.

Για να είναι έγκυρη η αίτηση σας, θα πρέπει τα στοιχεία και τα επισυναπτόμενα έγγραφα που ζητούνται να είναι πλήρη, ορθά, και ευανάγνωστα. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση σας θα απορρίπτεται και θα πρέπει να την υποβάλετε εκ νέου εντός της καθορισμένης προθεσμίας (μέχρι και τις 31/01/2023).

 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για μειώσεις Τελών Φορολογιών Επαγγελματικών υποστατικών έχει παρέλθει.