Άρθρο Δημάρχου Στροβόλου: Ένα ευρωπαϊκό μέλλον για την πόλη μας

Πρόσφατα, ο δήμος μας σε συνεργασία με τους άλλους πέντε αστικούς δήμους της Λευκωσίας, ήτοι τους δήμους Λευκωσίας, Έγκωμης, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς και Λακατάμιας υπέβαλε την Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Αυτό μπορεί να μην αποτελούσε από μόνο του είδηση, αν και η συνεργασία των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης της πρωτεύουσας σε τέτοιο επίπεδο είναι κάτι που για πρώτη φορά επιτυγχάνεται και προσεγγίζει τα προβλήματα και τις προκλήσεις της πόλης με ολοκληρωμένο τρόπο. Ακόμα για εμάς, είναι σημαντική είδηση, διότι για πρώτη φορά ο δήμος Στροβόλου, όπως και άλλοι αστικοί δήμοι πλην του δήμου Λευκωσίας, μπορούν να διεκδικήσουν κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τώρα, έχουμε νέες ευκαιρίες για αντιμετώπιση των προκλήσεων και εξυπηρέτηση των συνολικών μας αναγκών, με μια Στρατηγική στην οποία προτείνονται έργα και δράσεις (οριζόντιες για όλους τους δήμους και «κάθετες» για μεμονωμένους δήμους, αλλά αλληλένδετες με τις υπόλοιπες) που αποτελούν τομές για ολόκληρη την περιοχή της αστικής Λευκωσίας, με βάση τους πέντε άξονες προτεραιότητας της ΕΕ (Έξυπνη Ευρώπη, Πράσινη Ευρώπη, Διασυνδεδεμένη Ευρώπη, Κοινωνική Ευρώπη και Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες).

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον Δήμο Στροβόλου ξεχωρίζουν τα έργα διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης του Πεδιαίου ποταμού, μια συνεργασία με τους έτερους παραποτάμιους δήμους Λακατάμιας και Λευκωσίας. Το πράσινο γενικότερα σε ολόκληρη την περιοχή και των έξι δήμων της Στρατηγικής της ευρύτερης Λευκωσίας θα ενισχυθεί, με φυτεύσεις και δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με βάση την δουλειά που έγινε και τα δεδομένα που περισυλλέγησαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Στρατηγικής, διαπιστώθηκε ότι το πράσινο στην αστική Λευκωσία είναι αρκετά περιορισμένο και υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης.

Επίσης, ξεχωρίζει για τον δήμο μας, ένα έργο στο οποίο πιστεύουμε πολύ και βρίσκεται εν πλήρη αρμονία με τις προτεραιότητες και άλλων δήμων, για προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Αναφερόμαστε, βέβαια, στην ανάπλαση του παλαιού πυρήνα Στροβόλου, στο πλαίσιο της ιδέας της «Αργής Πόλης- Slow City», όπου δημιουργούνται διευκολύνσεις κινητικότητας για ΑμεΑ, πεζούς και βιώσιμα μέσα μεταφοράς, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η υπογειοποίηση υπηρεσιών, η εγκατάσταση υποδομών για οπτικές ίνες (η βάση για τις εφαρμογές της «Έξυπνης Πόλης») και η ανάπλαση προσόψεων στο ιστορικό κέντρο του δήμου μας.

Παράλληλα, στον παλαιό πυρήνα, στο κτίριο της πρώην ΣΠΕ Στροβόλου το οποίο περιήλθε στην κατοχή του δήμου μας, σχεδιάζεται να φιλοξενηθεί η «Ψηφιακή Ακαδημία των Πολιτών», ένας χώρος στον οποίο θα στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες που αφορούν στην ψηφιακή αναβάθμιση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης. Όραμά μας είναι ο χώρος αυτός να είναι ανοικτός για τους δημότες, έτσι ώστε να ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες και να έχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση, και γιατί όχι και την εξάλειψη, του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Επίσης, στον χώρο αυτό θα φιλοξενούνται δράσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Επιπρόσθετα, όλοι οι δήμοι προτίθενται να ενισχύσουν σημαντικά το κοινωνικό τους πρόγραμμα, με επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος Στροβόλου έθεσε ένα μεγαλεπήβολο στόχο: την ανέγερση κτιρίου για στέγαση του Πολυδύναμου Ιδρύματος Στροβόλου στην οδό Πειραιώς. Στην ίδια περιοχή φιλοδοξούμε να ανεγερθεί επίσης βρεφονηπιακός σταθμός, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για υποστήριξη των νεαρών οικογενειών, αυτές τις δύσκολες εποχές.

Τέλος, ένα άλλο σημαντικό έργο, το οποίο αφορά όλους τους δήμους που συμμετέχουν στην Στρατηγική ΟΧΑ είναι το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία. Αυτό το έργο είναι απολύτως απαραίτητο για την κοινωνία μας, καθώς στόχος του είναι η ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να οδηγηθούμε προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων αλλά και να μειωθούν τα απόβλητα που οδηγούνται προς ταφή έτσι ώστε να επιτευχθεί η γενικότερη εναρμόνιση με τους στόχους της ΕΕ.

Η Στρατηγική ΟΧΑ των δήμων της αστικής Λευκωσίας έχει εκπονηθεί κατόπιν συλλογής και επεξεργασίας τεράστιου όγκου δεδομένων, από τις Υπηρεσίες και τους εξωτερικούς συμβούλους έξι δήμων κάτω από δύσκολες συνθήκες όπως πιεστικά χρονοδιαγράμματα και κωλύματα, με σημαντικότερο αυτό της πανδημίας. Ωστόσο πιστεύουμε στη δουλειά που έγινε, καθώς θέτει τις βάσεις για ανάπτυξη αγαστής διαδημοτικής συνεργασίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα των δήμων και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Απώτερος στόχος μας είναι να μετατραπεί η μεγαλύτερη αστική περιοχή της Κύπρου σε μια συμπαγή δύναμη βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης μας. Αν εγκριθεί η Στρατηγική από το αρμόδιο Υπουργείο, θα υπάρχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους κατοίκους και είμαστε βέβαιοι ότι θα μπούμε στη νέα δεκαετία με μια πρωτοφανή δυναμική, παρά τις δυσκολίες με τις οποίες μας υποδέχεται.

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου