Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ)