Χαιρετισμός Δημάρχου στην Ημερίδα «Συνεργάζομαι – Καινοτομώ – Εξοικονομώ», 8/6/17 – Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λευκωσίας

Αγαπητοί Καλή σας μέρα,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή ημερίδα η οποία διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τους Δήμους Στροβόλου και Λευκωσίας, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας.

Η δέσμευση των τοπικών αρχών στην υιοθέτηση πολιτικής  αειφορείας είναι δεδομένη.

Ο Δήμος Στροβόλου έχει υπογράψει  από το 2009 το «Σύμφωνο των Δημάρχων» δηλώνοντας, μαζί με εκατοντάδες άλλες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης,  τη δέσμευσή του για υλοποίηση δράσεων που σκοπεύουν στην επίτευξη του στόχου 20-20-20 (20% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), 20% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, 20% κάλυψη των ενεργειακών  αναγκών από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας).

Με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος προχωρεί στην υιοθέτηση νέου Συμφώνου, το οποίο θέτει υψηλότερους στόχους. Συγκεκριμένα, στο νέο Σύμφωνο οι υπογράφοντες δεσμεύονται να  μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 40% και να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό  και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι ο Δήμος Στροβόλου, έχει πετύχει να λάβει πιστοποίηση με το περιβαλλοντικό σήμα ποιότητας Green Office για το Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου. Μέσω της εφαρμογής σχεδίου δράσης, η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών στην καθημερινή λειτουργία του Μεγάρου, έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθολική περιβαλλοντική απόδοσή του, εξοικονομώντας οικονομικούς, φυσικούς και άλλους πόρους.

Ο Δήμος Στροβόλου είναι η πρώτη Τοπική Αρχή στην Κύπρο που πιστοποιείται με το σήμα τη Green Office. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό CYMEPA και υποστηρίζεται από την Επίτροπο Περιβάλλοντος.

Ο Δήμος συμμετέχει επίσης ως εταίρος στο έργο URBANPROOF το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ το οποίο συντονίζει το Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή εφοδιάζοντας το με ένα κατάλληλο εργαλείο το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για τις αναμενόμενες αλλαγές στο κλίμα, θα ενισχύει την κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των μηχανισμών που καθορίζουν την ευπάθεια σε αυτήν, θα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και αξιολόγησης των διαθέσιμων μέτρων προσαρμογής και θα παρέχει καθοδήγηση για την παρακολούθηση της διαδικασίας προσαρμογής.

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

«Συνεργάζομαι» – Η σημερινή ημερίδα τείνει να γίνει θεσμός, καθώς διοργανώνεται  για δεύτερη συνεχόμενη χρόνια, αναβαθμίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο Δήμων Στροβόλου και Λευκωσίας, αλλά και όλων όσων συμμετέχετε σε αυτή.

«Καινοτομώ» – Μελετώντας το πρόγραμμα της σημερινής ημερίδας, με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι έχουν επιλεγεί θέματα σημαντικά, αλλά και καινοτόμα, που θα βοηθήσουν όλους μας στην υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της  περιβαλλοντικής διαχείρισης των οργανισμών μας, τoν περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εξοικονόμηση πόρων – «Εξοικονομώ».

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά όλους τους ομιλητές και συντονιστές των εργαστηρίων για τη συμμετοχή τους.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Λευκωσίας για τη φιλοξενία στον όμορφο αυτό το  χώρο και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας.

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου
8/6/2017