«Δενδροφύτευση στο Γραμμικό Πάρκο σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Σύνδρομο Down», 18/3/23