Διακοπή του καπνίσματος μέσω διαδικτύου

To κλινικό εργαστήριο ACThealthy του Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει διαδικτυακό πρόγραμμα παρέμβασης για διακοπή του καπνίσματος, το ‘Flexiquit.com. Το πρόγραμμα αποτελείται από 6 διαδικτυακές συνεδρίες των 25 λεπτών μέσο όρο και  βασίζεται στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης, που στόχο έχει την αύξηση της Ψυχολογικής Ευελιξίας.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου.

Το πρόγραμμα “FlexiQuit” αξιολογείται ως ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο, εύκολο στη χρήση, ενδιαφέρον και πολύ αποτελεσματικό. Το “FlexiQuit” δεν συμβάλλει μόνο στη διακοπή του καπνίσματος αλλά συμβάλλει και στην πρόληψη της χρήσης άλλων ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες) καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων για αύξηση της ποιοτικής ζωής.

 

Κάποιες πληροφορίες για το κάπνισμα και τον κορωνοϊό

Δεδομένου ότι ο ιός COVID-19 σχετίζεται με πνευμονολογικά προβλήματα, μια σημαντική παράμετρος ρίσκου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερες επιπτώσεις είναι το κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι ευρέως γνωστό ότι επηρεάζει την υγεία των πνευμόνων μας, συνδέεται με πληθώρα παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος, ενώ επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα θέτοντας του καπνιστές σε μεγαλύτερο κίνδυνο για λοιμώξεις. Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες (Vardavas & Nikitara, 2020) καταλήγουν ότι το κάπνισμα συνδέεται με αρνητική εξέλιξη της πορείας του ιού σε άτομα που νοσούν από τον κορωνοΐό και επιπρόσθετα αρνητικά επακόλουθα. Άγνωστα παραμένουν τα επακόλουθα της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου σε σχέση με τον COVID-19. Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν οι καπνιστές είτε συμβατικού είτε ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι η προσπάθεια για διακοπή του καπνίσματος .

Περισσότερες πληροφορίες:  https://flexiquit.com/