Ανακοίνωση για διαδικασία υποβολής αιτήσεων αδειών οικοδομής

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΛΠ.

Ο Δήμος Στροβόλου λόγω των τελευταίων εξελίξεων με την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊου και με πρώτιστο στόχο την υγεία των εργαζομένων και του κοινού, ανακοινώνει ότι, από τις 4 Μαΐου 2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης ισχύουν τα ακόλουθα:

(α)  Τα γραφεία του Δήμου παραμένουν κλειστά για το κοινό και τους μελετητές.

(β)  Οι μελετητές και οι αιτητές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον αρμόδιο λειτουργό για πληροφορίες σχετικά με την εξέταση εκκρεμουσών υποθέσεων ή και άλλα θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του κλάδου.

Για την κατάθεση αιτήσεων για άδειες οικοδομής, άδειες διαίρεσης γης, άδειες διαίρεσης οικοδομής, πιστοποιητικά έγκρισης, αιτήσεις για έκδοση αντιγράφων, συμπληρωματικών σχεδίων για υπό εξέταση αιτήσεις κλπ θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία.

  • Οι αιτητές/μελετητές θα μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο παραλαβής αδειών στο τηλεομοιότυπο (φαξ) 22470540 και στο email municipality@strovolos.org.cy, και θα αιτούνται γραπτώς ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της αίτησης, αναφέροντας τηλέφωνα, φαξ/email επικοινωνίας καθώς και εάν υπάρχει ήδη σχετικός φάκελος στο Δήμο. Το γραφείο παραλαβής αδειών θα απαντά άμεσα καθορίζοντας ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

Οι αιτητές/μελετητές στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα προσέρχονται και θα καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια σε κλειστούς φακέλους ή κασόνια στη νότια είσοδο του Δημαρχείου και θα αποχωρούν.

Ο υπεύθυνος παραλαβής αιτήσεων του Τεχνικού Τμήματος στη συνέχεια αφού ελέγξει ότι τα υποβληθέντα στοιχεία/έγγραφα είναι ορθά θα αποστέλλει με φαξ/email στους αιτητές/μελετητές τη βεβαίωση παραλαβής και τον αριθμό αναφοράς εξέτασης της αίτησης.  Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ελλειπείς οι αιτητές/μελετητές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά.

Ο Δήμος, διαβεβαιώνει το κοινό ότι εργάζεται για τη διασφάλιση της καλύτερης και ασφαλέστερης εξυπηρέτησης του, υπό τις παρούσες συνθήκες και απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
24 Απριλίου 2020