«Διευκρινίσεις για την επαναλειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Στροβόλου»

Πληροφορείστε ότι η Λαϊκή Αγορά Στροβόλου λειτουργεί κανονικά.

Οι παραγωγοί ενημερώνονται ότι με βάση το νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2020, θα πρέπει η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών να μην είναι μικρότερη των πέντε (5) μέτρων με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Οι υπόλοιπες οδηγίες για λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, που δημοσιεύθηκαν από τον Δήμο Στροβόλου στις 6 Μαΐου 2020 εξακολουθούν να ισχύουν ως η παλαιότερη ανακοίνωση εδώ.

 

Ακολουθεί αυτούσια η Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας:

Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των Λαϊκών Αγορών

Οι  Υγειονομικές  Υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Υγείας,  στο  πλαίσιο  σειράς οδηγιών προς επαγγελματίες διαφόρων επιχειρήσεων και εφαρμογή μέτρων προφύλαξης που θα πρέπει να εφαρμόζουν με στόχο τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19, προτρέπουν τους υπεύθυνους των Επιχειρήσεων Λαϊκών Αγορών να εφαρμόζουν τα πιο κάτω μέτρα προστασίας. Σημειώνεται  πως τα μέτρα  αφορούν  όλους  τους  εργαζόμενους  στις Λαϊκές Αγορές ανεξάρτητα εάν πρόκειται για, τους πωλητές που ενοικιάζουν σταθμούς εντός των αγορών, το προσωπικό καθαρισμού, το προσωπικό συντήρησης, το προσωπικό εφοδιασμού των πάγκων καθώς  και τους επιθεωρητές/επιτηρητές/διαχειριστές  των Λαϊκών Αγορών.

1. Ειδικές οδηγίες  για  την  οργάνωση  και  λειτουργία  των Λαϊκών Αγορών:

  • Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών να μην είναι μικρότερη των πέντε (5) μέτρων με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
  • Να ελέγχεται η είσοδος του κοινού στις αγορές ώστε να αποτρέπεται ο συνωστισμός  και  να  μπορεί  να  τηρείται  η  αποστασιοποίηση  των  δύο μέτρων μεταξύ του κοινού κατά την εξυπηρέτηση.
  • Η Αρμόδια Δημοτική Αρχή πρέπει να φροντίσει για την σηματοδότηση της απόστασης τουλάχιστον 2 μέτρων η οποία πρέπει να τηρείται από τους καταναλωτές.
  • Ύπαρξη,  σε  ευκρινή   θέση   στις   εισόδους   των   αγορών   φιάλης αλκοολούχου  διαλύματος  (περιεκτικότητας  70%  αλκοόλη)  με  αντλία έγχυσης και βάση για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών.

2.Έκθεση/διάθεση τροφίμων

Να παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας όπως μάσκες προσώπου, γάντια μιας χρήσης για τους εργαζόμενους στις Λαϊκές Αγορές.

  • Όλα τα προϊόντα/ τρόφιμα, τα οποία καταναλώνονται ως έχουν χωρίς ψήσιμο/πλύσιμο/αποφλοίωση όπως ξηροί καρποί ψωμιά κ.ά., θα πρέπει να εκτίθενται προς πώληση και να προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο σε συσκευασίες είτε από νάιλον ή χαρτί, και όχι χύμα.
  • Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων ή προσφορά δειγμάτων τροφίμων για δοκιμή  εντός του χώρου της Αγοράς.
  • Ο κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου του, δοχείο με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη), για χρήση τόσο από τον ίδιο και το  προσωπικό του αλλά και από τους πελάτες του μετά από την κάθε συναλλαγή.

3. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης

  • Επιμελής και συχνός καθαρισμός των χώρων και των αντικειμένων κοινής χρήσης και έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων.
  • Όλος ο χώρος πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται   μετά την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς.

Γενικά να συμμορφώνονται με τα σχετικά Διατάγματα που εκδίδονται σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19.

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Υπουργείο Υγείας
8 Μαΐου, 2020