Δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών στον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από τους Περί Τροχαίας Κινήσεως Δημοτικούς Κανονισμούς Στροβόλου και αφού έλαβε την κατά Νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, αποφάσισε την εφαρμογή του πιο κάτω μέτρου τροχαίας.

  • Την εγκατάσταση και λειτουργία μίας ισόπεδης Διάβασης Πεζών τύπου ΖΕBRA, στην οδό Αγίου Αυγουστίνου πλησίον της εισόδου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου.
  • Την εγκατάσταση και λειτουργία μίας ισόπεδης Διάβασης Πεζών τύπου ZEBRA, στην οδό Συγγρού, παρά το Γυμνάσιο Σταυρού.
  • Την εγκατάσταση και λειτουργία μίας ισόπεδης Διάβασης Πεζών τύπου ZEBRA, στην οδό Έλλης Λαμπέτη, παρά την Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ’.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

24 Αυγούστου 2020