Δημόσια Παρουσίαση για το έργο «Κατασκευή και Λειτουργία Πρατηρίου καυσίμων με πλυντήριο αυτοκινήτων» , 12/8/22