ΔΤ – Ένας χρόνος λειτουργίας των Πράσινων Σημείων

Ο Δήμος Στροβόλου εκφράζει την ικανοποίησή του με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου Στροβόλου, μέσω του οποίου εξυπηρετείται σχεδόν ολόκληρος ο αστικός πληθυσμός Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την περίοδο 01/04/2019-  31/03/2020 που ετοιμάστηκε από την ανάδοχο εταιρεία Citipost IKE, μόνο τον πρώτο χρόνο συνελέγησαν 2909,58 τόνοι αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών στο Πράσινο Σημείο Στροβόλου. Συνολικά, από όλα τα Πράσινα Σημεία της Λευκωσίας συγκεντρώθηκαν 4822,40 τόνοι, ενώ 4641 τόνοι έχουν μεταφερθεί σε αδειοδοτημένες μονάδες για την ορθή διαχείρισή τους. Παράλληλα, 164,88 τόνοι αποβλήτων παραδόθηκαν σε συλλογικά συστήματα ενώ 462,08 τόνοι αποβλήτων πωλήθηκαν ή δόθηκαν για επαναχρησιμοποίηση.

Η λειτουργία των Πράσινων Σημείων κρίνεται επιτυχής, παρά τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς, κάτι αναμενόμενο για μια νέα προσπάθεια, ενώ με την πάροδο του χρόνου και την ωρίμανση του θεσμού αναμένεται να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις.

Ο Δήμος εξακολουθεί να υποστηρίζει το έργο που επιτελείται στα Πράσινα Σημεία και καλεί τους δημότες να τα χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο για τη δωρεάν και ορθή απόρριψη των οικιακών ρευμάτων αποβλήτων. Επιπρόσθετα, για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εισηγήσεις μέσω των ειδικών κιβωτίων παραπόνων που έχουν τοποθετηθεί για τον σκοπό αυτό στον χώρο των Πράσινων Σημείων.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
4 Ιουνίου 2020