Αρθρο Δημάρχου Στροβόλου: Ένας χρόνος λειτουργίας Πράσινων Σημείων

Του Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, Προέδρου Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας- Δημάρχου Στροβόλου

Αισίως έκλεισε ένας χρόνος λειτουργίας των Πράσινων Σημείων της επαρχίας Λευκωσίας. Το Πράσινο Σημείο Στροβόλου, όπως ήταν και αναμενόμενο, αναλαμβάνει τον μεγαλύτερο όγκο αποβλήτων, σε σχέση με τα υπόλοιπα επτά Πράσινα Σημεία της επαρχίας Λευκωσίας και το ένα κινητό Πράσινο Σημείο, που εξυπηρετεί κυρίως απομακρυσμένες κοινότητες. Με την πάροδο του χρόνου και την περαιτέρω ωρίμανση του θεσμού των Πράσινων Σημείων αισιοδοξούμε ότι θα ξεπεραστούν οποιαδήποτε προβλήματα και θα καλυφθούν οποιεσδήποτε ελλείψεις. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι, ότι παρά τις όποιες δυσκολίες εμφανίστηκαν αυτόν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των Πράσινων Σημείων, ο θεσμός ήρθε για να μείνει. Κι αυτό διότι η δημιουργία ενός δικτύου Πράσινων Σημειών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής για ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την πρώτη ετήσια έκθεση, που ετοίμασε η ανάδοχος εταιρεία Citipost IKE, στα οκτώ Πράσινα Σημεία της Λευκωσίας έγινε διαχείριση 4822,40 τόνων αποβλήτων, με το Πράσινο Σημείο Στροβόλου να δέχεται 2909,58 τόνους. Μας ικανοποιεί ότι αυτή η μεγάλη ποσότητα αποβλήτων δεν έτυχε ανεξέλεγκτης απόρριψης σε χωράφια και οικόπεδα εντός της πόλης. Δυστυχώς, το φαινόμενο της απόρριψης άχρηστων υλικών σε οικόπεδα, χωράφια και χώρους πρασίνου συνεχίζεται, ωστόσο ελπίζουμε ότι οι πολίτες θα ενημερωθούν περαιτέρω για την λειτουργία των Πράσινων Σημείων και θα επιλέξουν να διαθέσουν ορθά και υπεύθυνα τα απόβλητά τους, χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον, τους γείτονές τους και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες αδυνατούν να αναλάβουν το δυσβάσταχτο αυτό βάρος.

Η λειτουργία των Πράσινων Σημείων αποδεικνύει έμπρακτα ότι αντικείμενα τα οποία εμείς θεωρούμε σκουπίδια αποτελούν αξιοποιήσιμους πόρους, εφόσον ορισμένα απόβλητα προωθούνται για επαναχρησιμοποίηση ή πωλούνται. Υπενθυμίζεται ότι στα Πράσινα Σημεία μπορούν οι πολίτες να απορρίπτουν δωρεάν και χωριστά ειδικά ρεύματα οικιακών αποβλήτων όπως ογκώδη έπιπλα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πράσινα απόβλητα, απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις και γενικά απόβλητα που δεν συλλέγονται από τις Τοπικές Αρχές. Στην παρούσα φάση δεν καλύπτονται οι επαγγελματίες, οι οποίοι οφείλουν να παραδίδουν τα απόβλητά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης.

Αυτά τα οκτώ Πράσινα Σημεία στη Λευκωσία είναι μόνο η αρχή, καθώς σχεδιάζεται να επεκταθεί το δίκτυο Πράσινων Σημείων. Απώτερος στόχος μας πρέπει να είναι η γενικότερη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίησή τους και ο περιορισμός της ταφής τους. Η πανδημία μας έκανε να καταλάβουμε πόσο άρρηκτα συνδεδεμένη είναι η ισορροπία του οικοσυστήματος με την ανθρώπινη υγεία– καλό θα ήταν να συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το γεγονός κατά νου.