Θεατρική Παράσταση «Μέρες μέχρι την Ενάτη: Ιούλιος 1821», 2/7/21