ΔΤ-Υπογραφή Μνημονίου με Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ο Δήμαρχος Στροβόλου, κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, συνυπόγραψαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 Μνημόνιο Συνεργασίας, με βασικό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινής προσπάθειας για προσφορά προς την κοινωνία, μέσω της ανταλλαγής και αξιοποίησης της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των δύο φορέων.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, παρουσία του Δημοτικού Γραμματέα του Δήμου Στροβόλου, κ. Γιώργου Χριστοδούλου και του Ανώτερου Αντιπρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητών Κωνσταντίνου Φελλά, Παναγιώτη Αγγελίδη και Δημήτρη Βρόντη.

Βασικές πρόνοιες του Μνημονίου, το οποίο έχει ως στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της διαχρονικής και πολυεπίπεδης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Στροβόλου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι μεταξύ άλλων:

  1. Επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της διδασκαλίας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης.
  2. Ενίσχυση του Τριγώνου της Γνώσης.
  3. Εφαρμοσμένη έρευνα από φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και από Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό σε θέματα που αφορούν το Δήμο Στροβόλου
  4. Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (π.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων).
  5. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με στόχο την διά βίου εκπαίδευση.
 1. Δράσεις προβολείς, δικτύωσης, διάχυσης, συμμετοχής σε συνέδρια, εκθέσεις, καθώς και διοργανώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων, διασκέψεων, συναντήσεων και βιωματικών εργαστηρίων.
 2. Εκδηλώσεις που αφορούν στην προώθηση δράσεων σε σχέση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
 3. Συμμετοχή φοιτητριών και φοιτητών σε κοινές δράσεις
 4. Εκπόνηση, εργασιών, πρακτικής άσκησης και διπλωματικών εργασιών των σε θέματα που αφορούν στον Δήμο Στροβόλου.

Από τον  Δήμο Στροβόλου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
12/10/20