Υποτροφίες Ιδρύματος Ανδρέας Πάνου Λανίτης

Το Ίδρυμα «Ανδρέας Πάνου Λανίτης» στα πλαίσια της κοινωνικής αποστολής του ανακοινώνει  την προκήρυξη έξι υποτροφιών €2.000 έκαστη διάρκειας ενός έτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Μάστερ για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποταθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος  για να προμηθευτούν τη σχετική αίτηση, καθώς και τους όρους και τα κριτήρια συμμετοχής:

a.p.lanitis.scholarships@gmail.com

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31 Οκτωβρίου 2020.