Εκτέλεση έργων στον χώρο παρά το Γραμμικό Πάρκο επί της οδού Ελαιώνων

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει ότι διεξάγονται έργα αναβάθμισης και αντιπλημμυρικά έργα στο Γραμμικό Πάρκο, στον χώρο επί της οδού Ελαιώνων. Το κοινό προτρέπεται να είναι προσεκτικό κατά τη διακίνησή του στην περιοχή, ιδιαίτερα κατά την είσοδο και την έξοδο του και να συμμορφώνεται με τις επιτόπου σημάνσεις.

Ο χώρος πρόκειται να αναβαθμιστεί, ενώ θα εγκατασταθούν υποδομές έτσι ώστε τα όμβρια ύδατα να διοχετεύονται στον Πεδιαίο, με σκοπό τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων, της χλωρίδας και της πανίδας του ποταμού.

Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.