Επανέναρξη του προγράμματος «Κοινωνίες με χρώματα»

koinonies_xrwmata_top

Από τις αρχές του 2016, ο Δήμος Αγλαντζιάς ανέλαβε και υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος το πρόγραμμα ένταξης από τοπικές αρχές «Κοινωνίες με Χρώματα». Έχοντας ως βάση την εμπειρία από την υλοποίηση αντίστοιχων προηγούμενων προγραμμάτων, ο Δήμος Αγλαντζιάς και οι εταίροι του στοχεύουν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ομαλή ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που ζουν νόμιμα στην Κύπρο, βάζοντας τις βάσεις για κοινωνική συνοχή και παρεμπόδιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Η ενεργοποίηση των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων θεωρείται πολύ σημαντική για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των πολιτικών ένταξης και των κοινών πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται ενέργειες κατάρτισης ενδυνάμωσης ικανοτήτων και προσανατολισμού, ενέργειες παροχής προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας αλλά και ενέργειες Πολιτιστικών και Αθλητικών ανταλλαγών με στόχο την αλληλεπίδραση των ΥΤΧ με τον ντόπιο πληθυσμό. Για πρώτη χρονιά δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο, που απολαύουν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, προσωρινής προστασίας, αιτητές ασύλου καθώς και ΥΤΧ που επανεγκαθίστανται ή έχουν επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Την υλοποίηση του προγράμματος, ανέλαβαν να υλοποιήσουν ο Δήμος Αγλαντζιάς ως τελικός δικαιούχος με εταίρους τους Δήμους Στροβόλου, Λατσιών και Ιδαλίου, το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου, την Αναπτυξιακή Εταιρία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ και την εταιρεία συμβούλων επικοινωνίας Opinion & Action Services Ltd. Το εταιρικό σχήμα θα πλαισιώσουν, διά εκπροσώπησης από την ΑΝΕΛ, άλλοι τρεις Δήμοι (μέλη της ΑΝΕΛ) με τους οποίους θα γίνει συνεργασία για διοργάνωση, εντός των γεωγραφικών τους ορίων, κάποιων από τις προτεινόμενες ενέργειες. Πρόκειται για τους Δήμους Έγκωμης, Τσερίου και Γερίου.

Το πρόγραμμα ένταξης «Κοινωνίες με Χρώματα» υλοποιείται για τρίτη χρονιά και έχει προϋπολογισμό €150,000. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία(10%).

koinonies_xrwmata_bottom