Χαιρετισμός σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη για «Επανέναρξη Προγράμματος Υπηκόων Τρίτων Χωρών», 20/1/16 – Σκαλί Αγζατζιάς

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Δήμο Αγλαντζιάς, ο οποίος για πρώτη φορά αναλαμβάνει ως ο τελικός δικαιούχος στην υλοποίηση αυτού το νέου προγράμματος ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών και με την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ τόσο στο Δήμαρχο όσο και στην υπόλοιπη ομάδα του Δήμου Αγλαντζιάς καλή επιτυχία, διαβεβαιώνοντας σας ότι ο Δήμος Στροβόλου είναι πρόθυμος λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του να σας παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη τυχόν χρειαστείτε.

Η προηγούμενη εμπειρία έδειξε ότι οι Δήμοι της Επαρχίας Λευκωσίας με τη υποστήριξη/καθοδήγηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας μπορούν μαζί να επιτύχουν σημαντικές δράσεις και να συμβάλουν τα μέγιστα στην άμεση εξυπηρέτηση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών μέσω ενός εύρους δραστηριοτήτων ένταξης στην τοπική κοινωνία.

Το έργο «Κοινωνίες με Χρώματα» είχε, λοιπόν, υλοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία στο παρελθόν, εντούτοις κατέδειξε σαφείς ανάγκες που έχουν οι ΥΤΧ που διαμένουν στην Κύπρο σε σχέση με την ομαλή ένταξη τους στις τοπικές κοινωνίες και αυτό αποτέλεσε το έναυσμα ώστε οι δράσεις μας κάθε φορά να βελτιώνονται και να ανταποκρίνονται όσο το δυνατό περισσότερο στις δικές τους ανάγκες.

Στόχος μας είναι όλοι μαζί να συμβάλουμε στην εφαρμογή των «Κοινών Βασικών Αρχών της πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η μεταναστευτική ροή αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ταυτόχρονα πρόκληση για όλα τα Κράτη και τις Κυβερνήσεις. Κατ’ επέκταση λοιπόν, και η διαχείριση του φαινομένου θα πρέπει πλέον να αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες και των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών, είναι άτομα που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται ανάμεσα μας, στην τοπική μας κοινωνία και έχουμε την ευθύνη στην ενεργό συμμετοχή και δραστηριοποίηση μας στην διαδικασία ενσωμάτωσης τους στην κυπριακή κοινωνία προσφέροντας ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και αλληλεπίδρασης με τις τοπικές κοινότητες. Αν κατορθώσουμε να βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην όλη προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιτυχία μας θα είναι δεδομένη.

Για πρώτη χρονιά δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο, που απολαύουν καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, προσωρινής προστασίας, αιτητές ασύλου καθώς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που επανεγκαθίστανται ή έχουν επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ο Δήμος Στροβόλου θα διοργανώσει δύο σεμινάρια προσανατολισμού για Υπηκόους Τρίτων Χωρών μέσω των οποίων στοχεύει να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες  ώστε να  τους βοηθήσει να ενταχθούν όσο πιο ομαλά γίνεται στην κυπριακή κοινωνία, μέσα από την εργασία τους, ενημερώνοντας τους τόσο για τα δικαιώματα τους και για τις υποχρεώσεις τους όσο και για την Κυπριακή κουλτούρα και Νομοθεσία.

Eπιπλέον, μέσω του Ιδρύματος Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου το οποίο συμμετέχει ως ξεχωριστός εταίρος στο πρόγραμμα, θα υλοποιηθούν μαθήματα κατάρτισης στη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) καθώς και σειρά μαθημάτων κατάρτισης Πρώτων Βοηθειών σε φροντιστές/φροντίστριες.

Κλείνοντας, εύχομαι για ακόμα μία φορά κάθε επιτυχία στην υλοποίηση του προγράμματος και είμαι βέβαιος ότι με την ολοκλήρωση του, οι επιπλέον εμπειρίες που θα αποκομίσουμε θα είναι πολύ πιο ουσιαστικές, δημιουργικές και εποικοδομητικές, ανοίγοντας μας το δρόμο για περαιτέρω δραστηριοποίηση.

Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης

Δήμαρχος

ΑΧρ