Ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Λάζαρος Σαββίδης και ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Κώστας Κόρτας πραγματοποίησαν την Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 επίσκεψη στο Ινστιτούτο Κύπρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Κυθρέας , Επίτιμου Επίτροπου και Ιδρυτικού Μέλους του ΙΚυ, κ. Πέτρου Καρεκλά με τη συμμετοχήμελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, Καθηγητής Κ. Ν. Παπανικόλας, τόνισε την σημασία που αποδίδει το Ίδρυμα στην συνεργασία με τις Δημοτικές αρχές και ιδιαίτερα με Δήμους που φιλοξενούν ή γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις του. Ο Αντιπρόεδρος Έρευνας του Ινστιτούτου, Καθ. Manfred Lange ενημέρωσε τους επισκέπτες σχετικά με την πορεία στρατηγικής ανάπτυξης του Ινστιτούτου και τα μέχρι στιγμής αξιόλογα επιτεύγματά του. Παρουσιάστηκαν οι σημαντικές επιτυχίες του ιδρύματος στους τομείς της Μελέτης και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Υπερυπολογισμικής Επιστήμης και της Μελέτης της Ατμόσφαιρας και Επιφάνειας της Γης οι οποίες αναδεικνύουν τον περιφερειακό χαρακτήρα του Ινστιτούτου και το καθιερώνουν ως επιστημονικό κέντρο αριστείας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Της ενημέρωσης προηγήθηκε ξενάγηση σε κάποια από τα ερευνητικά εργαστήρια του Ινστιτούτου όπου το επιστημονικό προσωπικό παρουσίασε στους Δημάρχους κάποια από τα ερευνητικά προγράμματα του ιδρύματος.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ινστιτούτου Κύπρου και δήμων Στροβόλου και Αγλαντζιάς αφού έγινε εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο παροχής σύγχρονης τεχνογνωσίας από το Ινστιτούτο Κύπρου στους δήμους. Επιστήμονες του Ινστιτούτου Κύπρου παρουσίασαν στους δημάρχους ερευνητικά θέματα σχετικά με τις έξυπνες και πράσινες πόλεις.

Διερευνήθηκε η δυνατότητα επιστημονικού σχεδίου που θα εκπονηθεί από το Ινστιτούτο Κύπρου για την ένταξη των δήμων στο φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα των πράσινων έξυπνων πόλεων της ευρωπαϊκής ένωσης.

Οι κ. Λ Σαββίδης και ο κ. Κ. Κόρτας, εξέφρασαν με κολακευτικά σχόλια την ιδιαίτερα θετική εικόνα που απεκόμισαν για το Ινστιτούτο. Προγραμματίστηκαν μελλοντικές συναντήσεις για την επεξεργασία σχεδίου συνεργασίας ανάμεσα στους συγκεκριμένους δήμους και το Ινστιτούτο Κύπρου.