Παρουσία Δημάρχου στην εκπομπή «Μεσημέρι Και Κάτι» στο ΣΙΓΜΑ για θέματα Δημοτικών Τελών

Ο Δήμαρχος παρευρέθηκε στην εκπομπή « Μεσημέρι Και Κάτι » στο ΣΙΓΜΑ με τον Νικήτα Κυριάκου την ΠΕΜΠΤΗ 11/9/14 (12:15 π.μ.) Θέμα: Δημοτικά Τέλη.