Επίσκεψη Δημάρχου στη Βουλή εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Επίσκεψη στη Βουλή εκ μέρους της Ένωσης Δήμων Κύπρου.
Θέμα: Χρήση Πεζοδρομίων και Αρμοδιότητες Δήμων