Επίσκεψη Δημάρχου στη Λαϊκή Αγορά

Επίσκεψη στη Λαϊκή Αγορά παρά τις Αποθήκες του Δήμου