Εθιμοτυπική συνάντηση Δημάρχου και Ύπατου Αρμοστή της Ινδίας κου Ravi Bangar

Εθιμοτυπική συνάντηση κ. Δημάρχου και Ύπατου Αρμοστή της Ινδίας κου Ravi Bangar.