Παρουσία Δημάρχου στην εκπομπή του ΡΙΚ «Πρωινή Ενημέρωση» για θέματα Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εκπομπή ΡΙΚ Πρώτη Ενημέρωση – με τον Κυριάκο Πιερίδη 
Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Πρόγραμμα ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών «Κοινωνίες με Χρώματα»