Οικονομική ενίσχυση Ιδρύματος «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου» από Κυπρογερμανικό Πολιτιστικό Σύνδεσμο

Ο Κυπρογερμανικός Πολιτιστικός Σύνδεσμος, στα πλαίσια της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που διοργανώνει κάθε χρόνο με την ευκαιρία της γιορτής των Χριστουγέννων στοχεύοντας μεταξύ άλλων στην οικονομική ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, αποφάσισε για το 2015 όπως διαθέσει τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2015, στο Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου».

Στις 29 Φεβρουαρίου 2016, οι κ.κ. Ανδρέας Σπυριδάκης, Πρόεδρος και Λουκής Ανδρέου, Γενικός Γραμματέας του Κυπρογερμανικού Πολιτιστικού Συνδέσμου επισκέφθηκαν το Δήμαρχο Στροβόλου για παράδοση επιταγής με τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης.

15 Μαρτίου 2016

24032016