Κατασκευή νέου δρόμου πρωταρχικής σημασίας ο οποίος θα ενώνει τις Λεωφ Στροβόλου και Αρχαγγέλου και κατασκευή νέας γέφυρας στην οδό Αλεξανδρουπόλεως παρά τον Πεδιαίο ποταμό

Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί το κοινό ότι έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (https://www.strovolos.org.cy) το Ρυθμιστικό Σχέδιο του πιο πάνω Έργου και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει τυχόν απόψεις/εισηγήσεις οι οποίες θα συζητηθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης/παρουσίασης που θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Στροβόλου, τη Δευτέρα, 17/2/20 στις 6.00 μ.μ.