Κενές θέσεις εκτάκτων εργατών στον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων έκτακτου εργατικού προσωπικού για απασχόληση στη συλλογή σκυβάλων για περίοδο έξι (6) μηνών.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν κατά τις εργάσιμες ώρες από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, Λεωφ. Στροβόλου αρ 100, και να το παραδώσουν στο γραφείο 12 (2ος όροφος Δημ. Μεγάρου) μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018.

Για την σχετική αίτηση μπορείτε να αποταθείτε εδώ.