Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός: Εκστρατεία συλλογής σχολικών ειδών (18/7 – 11/9/2019)