Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς του Δήμου

Πληροφορείστε ότι η Λαϊκή Αγορά του Δήμου Στροβόλου θα λειτουργήσει κανονικά στις 14 Αυγούστου 2020.

Από το Δήμο Στροβόλου
12/8/2020