Μαθητικός διαγωνισμός Σχεδιασμού Αφίσας στο πλαίσιο του προγράμματος Walk the Global Walk

Μαθητικός διαγωνισμός Σχεδιασμού Αφίσας

Ο Δήμος Στροβόλου και ο ΜΚΟ CARDET στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μαθητικού Προγράμματος «Walk the Global Walk» (www.walktheglobalwalk.eu) διοργανώνουν τον διαγωνισμό καλύτερης αφίσας «Προώθηση Ειρήνης, Δικαιοσύνης και Ισχυρών Θεσμών!» που απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικής και Μέσης Παιδείας.

Θέμα: Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 16 – Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί

Υποβολή των έργων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mtsangari@strovolos.org.cy με τίτλο «Διαγωνισμός Walk the Global Walk» μέχρι τις 7 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι. Στην Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο πρέπει να αναφέρονται

  1. Η Επαρχία και το όνομα του σχολείου
  2. Το όνομα και τηλέφωνο του επιβλέποντος καθηγητή
  3. Τα ονόματα των μαθητών και τα τμήματά τους

Τα έργα, σε μορφή σχεδίου με, ή χωρίς, συνδυασμό σύντομων φράσεων,  αφορούν όλες τις εκφάνσεις της Δικαιοσύνης, Ειρήνης και Ισχυρών Θεσμών, για παράδειγμα σε σχέση  με τη μη βία, ακτιβισμό, κλιματική δικαιοσύνη, οικονομική δικαιοσύνη, ίση πρόσβαση στους θεσμούς, βιώσιμη ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα των φύλων, παγκόσμιοι πολίτες και πολιτισμική ποικιλομορφία.

Τα βραβευθέντα έργα θα αναρτηθούν σε οδικές διαφημιστικές πινακίδες σε κύριες οδικές αρτηρίες της Κύπρου σε όλες τις πόλεις με τα διαπιστευτήρια του/ των δημιουργών τους και των σχολείων τον Ιούλιο και Αύγουστο.

Τα έργα θα αξιολογηθούν από επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη του Δήμου Στροβόλου, τoυ οργανισμού CARDET και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Θα δοθούν πιστοποιητικά επιτυχίας και συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.

Όροι:

  1. Προσανατολισμός: Οριζόντιος (Πεδίο)
  2. Όχι περισσότερες από 8 λέξεις
  3. Τα επιλεγμένα έργα θα τύχουν ελαφριάς επεξεργασίας από γραφίστα (π.χ. λογότυπα, ονόματα/τμήματα μαθητών)
  4. Τα πρωτότυπα, εφόσον επιλεχθούν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για παραλαβή για εκτύπωση υψηλής ευκρίνειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στην πύλη εκπαιδευτικού υλικού για την Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυρούς Θεσμούς επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο διαχείρισης του Έργου στον οργανισμό CARDET, κ. Θεοχάρη Μιχαήλ στο 99475434 και μπείτε εύκολα στη σελίδα του προγράμματος εδώ.