Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία Γραφειακής Ανάπτυξης της Εταιρείας CYFIELD Group of Companies στον Δήμο Στροβόλου