Νέο σάρωθρο στον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αγορά νέου σαρώθρου, μετά τη διαδικασία προσφορών,  στο πλαίσιο των προγραμμάτων για καλύτερο καθαρισμό της δημαρχούμενης περιοχής Στροβόλου.

Το νέο σάρωθρο παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Μέγαρο από την ανάδοχο εταιρεία Zendia Machinery Ltd και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στον καλύτερο οδοκαθαρισμό του Δήμου.

Ο νέος αυτός εξοπλισμός έρχεται να αναβαθμίσει τον στόλο του Τομέα Καθαριότητας του Δήμου, με απώτερο στόχο την επίτευξη καλύτερων επιπέδων καθαριότητας και ποιότητας ζωής στον Στρόβολο.