Ο Δήμος Στροβόλου διαφωνεί με τη διανομή καρτών από τα συνεργεία συλλογής σκυβάλων

Ο Δήμος Στροβόλου επιθυμεί να ενημερώσει τους δημότες του ότι η συνήθεια μελών του προσωπικού, που απασχολούνται στα συνεργεία συλλογής σκυβάλων να διανέμουν κάρτες και να συλλέγουν φιλοδωρήματα, στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων, δεν τυγχάνει της έγκρισής του.

Ο Δήμος, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τερματισμό αυτού του φαινομένου ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας, καθώς θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.