Ο Δήμος Στροβόλου στηρίζει την Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου SKILLS4PARENTS-Δεξιότητες για Γονείς, 7/10/22