Οδηγίες για το κοινό που επιθυμεί να επισκεφτεί το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται για αποφυγή της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19

Οδηγίες για το Κοινό

Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό που επιθυμεί να επισκεφτεί το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο ότι για αποφυγή της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19 θα ισχύουν τα πιο κάτω μέτρα:

  • Θερμομέτρηση  όλων των προσώπων που εισέρχονται στον χώρο,
  • Καταγραφή των προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας των επισκεπτών για σκοπούς ιχνηλάτησης,
  • Η χρήση μάσκας από τα άτομα που δεν αθλούνται είναι υποχρεωτική.

Η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να  επιτραπεί η είσοδος στον χώρο.

Guidance for the Public

The Municipality of Strovolos would like to inform the public that visitors of the Municipal Sports Center have to follow all the measures below against the pandemic of Covid-19:

  • The temperature of the working staff/visitors should be checked before entering,
  • Mandatory listing of visitors’ personal and contact data,
  • Mandatory use of mask for those who are not exercising.

The compliance with the measures is mandatory

in order to allow any visitor to enter.