Συναυλία «Αγαπημένα έντεχνα & λαϊκά τραγούδια», 11/11/20