Ομιλία Δημάρχου σε Συνέντευξη Τύπου «Απολογισμός έργου και δράσης πενταετίας», 25/11/16 – Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου

Με χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου, που στόχο έχει να παρουσιάσει τον απολογισμό του έργου και της δράσης του Δήμου Στροβόλου, για την πενταετία 2012 – 2016 και παρατίθενται λεπτομερώς στο βιβλιάριο του απολογισμού πενταετίας.

Η τρέχουσα δημοτική θητεία δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλα έργα δημοτικής υποδομής. Και, αυτό οφείλεται σε τρείς βασικούς λόγους που ανέτρεψαν τους δημοτικούς σχεδιασμούς ή καλύτερα το αναπτυξιακό πρόγραμμα που εξάγγειλα με την εκλογή μου το 2011.

Εν πρώτοις η Κρατική Χορηγία προς το Δήμο Στροβόλου μειώθηκε την περίοδο 2012-2016 κατά €4.0 περίπου (από €10.419.282 (2011) σε €6.584.302) δεδομένο που επέβαλε την αναπροσαρμογή όλων των προϋπολογισμών μας τόσο σε λειτουργικό όσο και αναπτυξιακό/πολεοδομικό επίπεδο.

Ένας δεύτερος λόγος που περιόρισε τις αναπτυξιακές δράσεις του Δήμου ήταν η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων να εξαιρέσουν όλους τους Δήμους εκτός από τους 4 “αστικούς” από τη διεκδίκηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2014 – 2020.

Τέλος, η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας που επέβαλε το Μνημόνιο του 2013 στέρησε από το Δήμο τόσο τη δυνατότητα επεκτατικής πολιτικής όσο και την αναπλήρωση του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένων και σημαντικών εκτελεστικών θέσεων, που αφυπηρετούσε την ίδια περίοδο.  Σημειώστε ότι το προσωπικό του Δήμου στην πενταετία που λήγει μειώθηκε κατά 10% σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης ταυτόχρονα, όμως, η αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών σημείωσε σημαντική βελτίωση.

Παρά τις αδιαμφισβήτητες δυσκολίες, με σώφρονα και ορθολογική στρατηγική, μέσα σε ένα πνεύμα καλομελετημένης λιτότητας αλλά και ενεργούς συλλογικότητας και συνεργασίας με όλες τις Δημοτικές Ομάδες, επιτύχαμε  όχι μόνο να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έργο μας αλλά  ο Δήμος μας να βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Σήμερα περηφανευόμαστε πως ο Στρόβολός μας αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο οργανωμένους δήμους και ιδιαίτερα από τους πλέον ορθολογικά διαχειριζόμενους δήμους στη Δημοκρατία.

Είναι αλήθεια ότι για να επιτευχθούν αυτά αναγκαστήκαμε να αναθεωρήσουμε κάποιες από τις προτεραιότητες μας και να προγραμματίσουμε δράσεις που να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες, δύσκολες πραγματικότητες. Μερικές από τις προσαρμογές που έγιναν είναι οι ακόλουθες:

α)  Αναβάλαμε την υλοποίηση έργων για να διαφυλάξουμε τη ρευστότητα του Δήμου.

β)  Μειώσαμε το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της δημοτικής υπηρεσίας χωρίς όμως να επηρεάσουμε την αποτελεσματικότητα της.

γ)  Διαφυλάξαμε το επίπεδο των προσφερομένων δημοτικών υπηρεσιών στους τομείς της  δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και της κοινωνικής πρόνοιας προς τις ευάλωτες ομάδες των δημοτών μας.

δ)  Τιμήσαμε και παραμένουμε συνεπείς στις οικονομικές μας υποχρεώσεις προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξυπηρετώντας με επάρκεια τα δάνεια του Δήμου.

ε)  Σταθήκαμε στο πλευρό του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας,  το οποίο ανταποκρινόμενο θετικά  στις δυσχερείς συνθήκες  και εφαρμόζοντας σωστές στρατηγικές αύξησε την παραγωγικότητα του με αποτέλεσμα να βελτιωθεί  η αποτελεσματικότητα των Δημοτικών Υπηρεσιών.

Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα αυτά γιατί όσα πετύχαμε τα πετύχαμε μόνοι μας. Και,  πετύχαμε πάρα πολλά. Ενδεικτικά αναφέρω τα ακόλουθα:

α)  Προωθήσαμε το Τοπικό Σχέδιο Περιοχής του Παραδοσιακού Πυρήνα του Στροβόλου με την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανάπλαση του Πυρήνα. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού έχουν ήδη ανακοινωθεί και την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016, θα γίνει παρουσίαση της μελέτης που απέσπασε το πρώτο βραβείο, σε αυτήν την αίθουσα στις 5.00 το απόγευμα.

β)  Λειτουργήσαμε το Πολιτιστικό Κέντρο στον Ιστορικό Πυρήνα του Δήμου,  το οποίο αναζωογόνησε ολόκληρη την περιοχή.

γ)  Αναβαθμίσαμε τη Κοινωνική Πολιτική αυξάνοντας τον αριθμό των Παιδικών Λεσχών, διευρύνοντας το θεσμό του “Ανοικτού Σχολείου”,   επεκτείνοντας τις επιλογές στο Συμβουλευτικό Κέντρο και επανεργοποιώντας το θεσμό του “Παρατηρητή της Γειτονιάς”.

δ)  Δημιουργήσαμε νέα Πάρκα και Πάρκα Σκύλων.

ε)  Αναβαθμίσαμε το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο.

στ)  Αυξήσαμε τους δημόσιους χώρους στάθμευσης και εισάγαμε νέες και τεχνολογικά αναβαθμισμένες μηχανές έκδοσης εισιτηρίων.

ζ)  Ολοκληρώσαμε τη μηχανογράφηση των εσωτερικών διαδικασιών της    δημοτικής υπηρεσίας και βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο για την πλήρη μηχανογράφηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους   δημότες.

 

Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ σε ορισμένους χαρακτηρισμούς που κυκλοφορούν τελευταία και να διορθώσω την εικόνα που έχουν δώσει ορισμένοι υποψήφιοι Δήμαρχοι.

α)  Ο Στρόβολος ΔΕΝ είναι από τους ακριβότερους Δήμους. Απεναντίας τα δημοτικά τέλη είναι χαμηλότερα από πάρα πολλούς Δήμους και ιδιαίτερα τους μεγάλους Δήμους αν και εδράζονται στα ίδια κριτήρια.

β)  Στο τέλος του 2016 τα χρέη του Δήμου Στροβόλου είναι €22,417,594.00 και τίποτε άλλο. Το ποσό τούτο ήταν €28,763,231.00 όταν αναλάβαμε τη Δημαρχία και στα πέντε χρόνια, παρά την οικονομική κρίση, πετύχαμε να το μειώσουμε κατά 6,48%. Τα δάνεια για την Κυβερνητική συνεισφορά σε πολεοδομικά έργα εξυπηρετούνται από κονδύλια των αρμοδίων Υπουργείων και δεν βαρύνουν το Δήμο.

γ)  Σε ότι αφορά την καθαριότητα σας ενημερώνω ότι στον προϋπολογισμό του 2017 έχουν εισαχθεί πρόνοιες για γενική αναδιοργάνωση της υπηρεσίας και τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού, για αύξηση της παραγωγικότητας και περιορισμό της ρύπανσης, κατά τη διάρκεια της εργασίας.

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Οι υποδομές και τα προγράμματα που έχει αναπτύξει ο Δήμος τα τελευταία χρόνια  μέσω του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου, του κατ΄ εξοχή Φορέα προώθησης και υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, όπως οι Παιδικές Λέσχες, η Λέσχη Ηλικιωμένων, το Ανοικτό Σχολείο, οι Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής  στήριξης, η δράση «Κοινωνικό Πρόγραμμα στο Δρόμο» αναδεικνύουν τους ευρύτερους στόχους του Δήμου σε ότι αφορά την προσφορά του προς την κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδες του Στροβόλου.

Ο Δήμος Στροβόλου στηρίζει τις προσπάθειες για μια καινοτόμο, αναπτυξιακή μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα μεταφέρει εξουσίες και πόρους πιο κοντά στις ανάγκες και στις προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών. Στη δίνη της οικονομικής κρίσης ένας νέος ρόλος αναδύεται για τις τοπικές κοινωνίες να κινητοποιήσουν τις εσωτερικές τους δυνάμεις, μετατρέποντας τους κινδύνους σε ευκαιρίες με αιχμή του δόρατος την καινοτομία.

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση έχει να επιτελέσει σημαντικό έργο. Για να επιτύχει απαιτείται η αναβάθμιση του ρόλου της στην τοπική κοινωνία και η περαιτέρω ενδυνάμωση της με την παρουσία των Δήμων δίπλα στον πολίτη σε κάθε τομέα και επίπεδο της κοινωνίας.  Ο Δήμος μας έχει ήδη χαράξει τη δική του πορεία και με αφετηρία το ΟΡΑΜΑ μας να γίνει ο Στρόβολος, πρότυπο πόλης για να ζεις και να εργάζεσαι,  αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας με τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών σε όλη την δημαρχούμενη περιοχή μας.

Η πληρέστερη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η απλοποίηση των διαδικασιών, ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου, η δημιουργία κοινών υπηρεσιών με όμορους Δήμους και η εφαρμογή οικονομιών κλίμακας θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αναβάθμιση και παροχή προς τους δημότες ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Βασικές μας αρχές είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι:  Ο σεβασμός στον πολίτη, η συνεισφορά προς την κοινωνία και ιδιαίτερα προς την νεολαία και τις ευάλωτες ομάδες, η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και καθαριότητας και η φροντίδα για τους προσφυγικούς συνοικισμούς. Στο επίπεδο του δημοτικού οργανισμού θα συνεχίσουμε τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας μέσα από μετρήσιμους δείκτες, την προσαρμογή στις νέες συνθήκες και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, τη βέλτιστη και ορθολογιστική διαχείριση των πόρων αλλά και την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Δέσμευση μας αποτελεί η υλοποίηση της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μας ώστε ο Στρόβολος να καταστεί πρότυπο ευρωπαϊκής πόλης, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής, την προώθηση και εκτέλεση νέων αναπτυξιακών έργων, τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας, τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος με έμφαση στην ενεργειακή πολιτική, και την προώθηση και ανάπτυξη του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, και της κοινωνικής πρόνοιας.

 

Σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας και είμαι έτοιμος να δεχτώ τις ερωτήσεις σας.

 

 

Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης

Δήμαρχος Στροβόλου

28112016_dimarhos