Παράταση Πληρωμής Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων και τρόποι διευθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί το κοινό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο καταβολής του τέλους αποκομιδής σκυβάλων για τα οικιστικά υποστατικά για το έτος 2020 μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, χωρίς την επιβολή επιβάρυνσης.

Η πληρωμή μπορεί να γίνεται:

  • μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, strovolos.org.cy (e-Στρόβολος), ή
  • με την έκδοση προσωπικής ή τραπεζικής επιταγής στο όνομα «Δήμος Στροβόλου» η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στο ειδικό κιβώτιο με τη σήμανση «Αλληλογραφία» που βρίσκεται στη νότια είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ΤΘ 28403, 2094 Στρόβολος.

Yπενθυμίζεται ότι ενστάσεις για το τέλος αποκομιδής σκυβάλων μπορούν να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά www.strovolos.org.cy (e-Στρόβολος) είτε σε κλειστό φάκελο που θα τοποθετείται στο ειδικό κουτί με την ένδειξη «Ενστάσεις», το οποίο βρίσκεται στην νότια είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου.

 

Υπόλοιπες Πληρωμές

Οι πληρωμές των τελών ακίνητης ιδιοκτησίας, αδειών οικοδομής και εξωδίκων μπορούν να γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (e-Στρόβολος) ή με την αποστολή επιταγής, ως αναφέρεται πιο πάνω.

Για όλα τα υπόλοιπα τέλη (π.χ. άδεια κατοχής σκύλου), παρακαλείται το κοινό να επικοινωνεί με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών στο 22470470 για καθοδήγηση.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο του Δήμου Στροβόλου εξυπηρετεί το κοινό μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και μόνον για επείγοντα περιστατικά στα οποία απαιτείται φυσική παρουσία στον χώρο του Δημοτικού Μεγάρου (π.χ. έκδοση βεβαιώσεων για μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας), για όσο διάστημα θα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
13 Ιανουαρίου 2021