Παρουσία Δημάρχου σε εκδήλωση «Παρουσίαση βιβλίων του Ανδρέα Κ. Ανδρέου»

Παρουσίαση βιβλίων του Ανδρέα Κ. Ανδρέου.
1η εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.