Θέση Δημάρχου για προκαταρκτική έκθεση Βρετανών Εμπειρογνωμόνων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Γενικά Σχόλια κ Δημάρχου – προκαταρκτική έκθεση Βρετανών Εμπειρογνωμόνων για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης